Herbestemmingssubsidie 2018 verleend

Kolenkitkerk Amsterdam kan aan de slag

Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft het ministerie van OCW in 2018 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde. Op 28 februari 2019 zijn de definitieve besluiten verzonden naar de aanvragers. De Kolenkitkerk in Amsterdam is één van de 374 subsidieaanvragers voor een herbestemmingsonderzoek en kan nu aan de slag. Voor alle toekenningen lees verder op www.cultureelerfgoed.nl