Gemeente Alkmaar bouwt aan toekomstvisie voor religieus erfgoed

Onderzoek naar toekomst kerken gestart

Het religieus erfgoed in ons land komt steeds meer onder druk te staan. Kerkgenootschappen krimpen en daarmee dalen ook hun overlevingskansen. Kunnen zij de zorg voor de monumentale kerkgebouwen straks nog opbrengen? Het gemeentebestuur inventariseert de stand van zaken en werkt aan een toekomstgerichte kerkenvisie. Deze visie wordt opgesteld samen met de kerkbesturen.

Minister van Engelshoven heeft gemeentes opgeroepen om een kerkenvisie op te stellen en heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Alkmaar ontvangt € 75.000 voor de 40 kerken en gebedshuizen die zijn gebouwd voor 1970. Hiervan zijn er 28 rijksmonument. Het rijksgeld wordt onder meer besteed aan duurzaamheidsscans. Zo kunnen kerken met lage investeringen eenvoudig en snel kosten besparen op het energieverbruik.

Wethouder Erfgoed Christian Braak zegt hierover: “Kerken hebben niet alleen een religieuze functie. Voor hun dorp of buurt hebben zij vaak ook een belangrijke maatschappelijke en sociale functie. De gemeente wil de kerkbesturen uiteraard ook steunen bij het behoud van hun cultuurhistorische gebouwen. Om de diverse situaties en behoeftes in kaart te brengen, maken we samen met de kerkbesturen één visie voor alle kerken.”

Gezamenlijke visie
De kerkbesturen zijn hierover geïnformeerd en tonen grote bereidheid voor een gezamenlijke kerkenvisie. Naar verwachting is er aan het eind van het jaar meer zicht op de uitkomsten. Als vervolgstap organiseert de gemeente een bijeenkomst voor een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van het religieus erfgoed.

Download pdf