Werkwijze

Rechurch richt zich op onderzoek, ontwerpen en advies bij subsidie-aanvragen.

Onderzoek

Rechurch focust zich volledig op het uitvoeren, ontwikkelen en toespitsen van voorafgaand onderzoek voor kerkgebouwen in diverse disciplines:

A Gebouwonderzoek

1 Bouwhistorisch onderzoek, het vaststellen van een cultuurhistorische waardestellingen, dynamische waardestellingen en het bepalen van de transformatieruimte
2 Gebouwinventarisatie en locatieonderzoek
3 Herbestemmingspotenties incl. marktonderzoek (deskresearch)
4 Schetsplannen maken voor herbestemmingsscenario’s
5 Vaststellen financiële situatie en haalbaarheid in samenwerking met kostendeskundige

Deze stappen worden meestal doorlopen voor een haalbaarheidsstudie of herbestemmingsonderzoek.

B Kerkenvisies

1 Kerkenvisies en waarderingsmatrices voor kerkeigenaren en kerkelijke overheden op basis van pastorale, gebouw- en locatie aspecten en herbestemmingspotenties
2 Kerkenvisies en waarderingsmatrices voor burgerlijke overheden op basis van architectuur/cultuurhistorische, stedenbouwkundige/ensemble/landschappelijke waarden, gaafheid/herkenbaarheid en zeldzaamheid.

C Nationale onderzoeksvragen

Daarnaast richt Rechurch zich op nationale onderzoeksvragen over kerken.

Ontwerpen

Vanuit mijn bouwhistorische en restauratie achtergrond ben ik mij gaan richten op kerkgebouwen en herbestemming. Als erfgoedarchitect onderzoek ik mens, gebouw en omgeving en verras opdrachtgevers wat er allemaal kan met respect voor bouwhistorie en religieuze waarden. Vervolgens zorgen mijn optimisme, doorzettingsvermogen en oprechte interesse dat iedereen van kerkganger, monumentenadviseur, omwonende tot bisschop worden gekend in het proces. Naast een slimme inzet van techniek, een doordacht programma en de financiële haalbaarheid ga ik vol diplomatie te werk om de plannen ook waar te kunnen maken.
Mijn ervaring met gecompliceerde herbestemmingen van kerken wil ik graag benutten om projecten te realiseren die net even anders zijn.

Subsidies

Onderhoud, herinrichting of herbestemming van een kerkgebouw kost altijd veel geld. Rechurch verzorgt voor kerkeigenaren subsidieaanvragen bij gemeente, provincie of het Rijk. Dit kan een instandhoudingssubsidie voor onderhoud aan een monument zijn, een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek bij herbestemming of een energiescan voor een duurzaam kerkgebouw.