Begijnhofkapel in Haarlem

Hoeveel ruimte is er om een cultuurhistorisch gebouw een ander doel te geven?

Cultuurhistorische verkenning

Cultuurhistorische verkenning

Voor een potentiële koper heeft Rechurch een cultuurhistorische verkenning met waardenstelling gemaakt voor het ensemble van Begijnhofkapel, Jansstraat 59 en Begijnesteeg 1 te Haarlem.

In samenwerking met pr architectenburo is onderzocht of herbestemming van het ensemble haalbaar is met betrekking tot onder andere het bestemmingplan, wetgeving en financiën. Vanwege de monumentenstatus van de panden is het van belang vast te stellen welke gebouwonderdelen van waarde zijn en in welke mate ingrepen mogelijk zijn.

De plannen bevonden zich in het prille begin van de initiatieffase, waarin met name bij de Gemeente Haarlem werd getoetst waar de transformatieruimte in ruimtelijke zin denkbaar was.