Kerkenvisie Alkmaar

Onderzoek naar toekomst kerken

Kerkenvisie

Alkmaar heeft de decentralisatie uitkering toegekend gekregen van Minister van Engelshoven voor de 40 kerken en gebedshuizen die zijn gebouwd voor 1970. Hiervan zijn er 28 rijksmonument. Het gemeentebestuur inventariseert de stand van zaken en werkt aan een toekomstgerichte kerkenvisie. Rechurch werkt mee om de diverse situaties en behoeftes in kaart te brengen om zo samen met de kerkbesturen tot één visie voor alle kerken te komen.
Onderzoek naar toekomst kerken gestart

foto: Job van Nes