De Goede Herder Zoeterwoude-Rijndijk

Voor deze kerk in Zoeterwoude-Rijndijk bedacht Rechurch een slimme oplossing die gebouw en gebruik ten goede komt.

Herinrichting

Verbinden

Terwijl de kerk met zijn koepel je van verre in het oog springt, valt de hoofdentree vanaf de Hoge Rijndijk je niet direct op. Hoe zou het zijn om een route door de kerk heen te leggen met de entree aan de hoofdweg? Als deze verbinding de vorm krijgt van een glazen corridor dwars door de kerk, vervult deze ruimte vele functies: tochtsluis, devotieruimte, een verwarmde winterkapel, glazen passage naar de begraafplaats met zicht op het kerkinterieur. Wanneer de glazen wanden weggeschoven worden, valt de plek weer samen met de grote kerkruimte en kan het aantal zitplaatsen uitgebreid worden.

Nevengebruik

Door de corridor kan een scheiding gemaakt worden tussen de gewijde kerkzaal onder de koepel en een multifunctionele zaal in het schip. Door de corridor krijgt het schip met de galerij en boogvensters andere verhoudingen en is een atrium voor samenkomst ontstaan. Toch geven vrij zicht op het altaar en de open ruimte naar de lichtkoepel nog altijd een goede indruk van de kerk als geheel.
  
De grootscheepse restauratie en herinrichting heeft een compact gebouw gebracht, afgestemd op het gebruik van dit moment en de toekomst. De nieuwe kerkgemeenschap kan in al haar kleur laten zien waar ze voor staat.

Project in samenwerking met BAB, Stramien en Caroline Meulemans kleuradvies.

Link
http://www.parochiekerndegoedeherder.nl/zaalverhuur/

Atrium

foto: kerkfotografie.nl

Doopkapel

foto: kerkfotografie.nl

Lantaarn

foto: kerkfotografie.nl

Liturgisch centrum

Mortuarium