St. Jans Onthoofding Zoeterwoude-Dorp

Nieuwe en oude elementen geven een warm welkom in deze door de tijd getekende kerk.

Herinrichting en liturgisch meubilair

Herinrichting

Het samengaan van twee kerken met verschillende identiteiten in één kerkgebouw is een enerverend traject. Vooral in een oud kerkgebouw, waar de tijd zijn geschiedenislagen heeft achtergelaten. De ene helft van de kerkgangers heeft zijn gewoonten daarop ontwikkeld, terwijl de andere helft een geborgen plek achterlaat. In Zoeterwoude-Dorp is besloten de nieuwere Christus Dienaarkerk te sluiten. De Sint Jans Onthoofding met zijn littekens van de brand uit 1964 krijgt een herinrichting. Een slimme plattegrond (BAB) groepeert gebruiksruimten rondom een door glas afgesloten kerkzaal.

Het kleurenpallet van de bijzondere kruiswegstaties is als basis gebruikt om de nieuwe herinrichting te verenigen met de kerk in zijn verschillende voorafgaande bouwfasen. Ook de kunst- en liturgische objecten uit beide kerken maken hier deel van uit.

Met Pinksteren is de kerk opnieuw in gebruik genomen. Prachtig is de nieuwe schildering geworden op de achterwand waar ooit de oude kerk stond!

In samenwerking met Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken en Davique Sierschilderwerken.