Kerkenvisie Zaanstreek

Samenwerken aan een toekomstvisie op gebedshuizen in gemeenten Zaanstad en Wormerland

Kerkenvisie

Als één van de 6 pilotgemeenten werkt Gemeente Zaanstad aan een kerkenvisie. Samen met kerkeigenaren, beheerders, erfgoedverenigingen, religieuze organisaties en andere stakeholders wordt een integrale Kerkenvisie Zaanstreek opgesteld. Zo’n visie wordt gezien als een doeltreffend middel om samen met partijen na te denken over de toekomst van het lokale religieuze erfgoed en meer proactief samen op te trekken. In de gemeenten Zaanstad en Wormerland worden in de kerkenvisie circa 60 gebedshuizen betrokken, waaronder Doopsgezinde vermaningen, PKN-kerken, Rooms- en Oud-Katholieke kerken, Moskeeën, Evangelische en Pinkstergemeenschappen. Veel kerken hebben een monumentale status, de meesten een grote maatschappelijke betekenis. Rechurch maakt als redacteur/adviseur deel uit van het projectteam samen met Marjorie Verhoek (Gemeente Zaanstad), Mirjam Blott (procesbegeleider RCE), Dorine van Hoogstraten en Reinier Mees (MOOI Noord-Holland).