Pastoor van Arskerk in Haarlem

Van waardestelling naar transformatieruimte bij religieuze wederopbouwarchitectuur.

cultuurhistorische verkenning

Cultuurhistorische verkenning

Bij de aankoop van de Pastoor van Arskerk door een particulier collectief worden plannen gemaakt om de gebouwen een woonbestemming te geven. In aanvulling op de uitgebreide monumentenomschrijving van de RCE heeft Rechurch de locatiegeschiedenis onderzocht, waarderingstekeningen toegevoegd en is een kader voor transformatieruimte in beeld gebracht. Ten behoeve van planvorming door architect Elsie de Bruijn is deze cultuurhistorische verkenning als onderlegger gebruikt om de toekomstige bewoners hun droomhuis te kunnen realiseren binnen de kernwaarden van deze wederopbouwkerk.