RK kerkcomplex H. Joannes de Dooper te Pijnacker

Wat kan een religieus complex de gemeenschap voor de toekomst bieden?

Herontwikkelingsonderzoek

Herontwikkelingsonderzoek

In opdracht van Provincie Zuid-Holland is in een herontwikkelingsonderzoek geïnventariseerd welke mogelijkheden van toekomstig gebruik er zijn voor de het RK complex H. Joannes de Dooper te Pijnacker.

Dook Erfgoedwerk heeft de cultuurhistorische verkenning verzorgd met waardenstelling en transformatieruimte. Op basis daarvan heeft Rechurch herontwikkelingsprofielen van de verschillende gebouwen opgezet en het marktonderzoek voor nieuwe functies en gebruikers verricht. Vervolgens zijn drie scenario’s financieel doorgerekend.

Met de aangeboden scenario's kan de parochie Christus Koning verder denken over ontwikkeling van het kerkcomplex.