Opstandingskerk de Kolenkit Amsterdam

Potenties verkennen van een zeer karakteristieke kerkgemeenschap, kerk én buurt

Herbestemmingsonderzoek

De Opstandingskerk staat met zijn karakteristieke Kolenkittoren op een markante plek in de Amsterdamse Bos en Lommerwijk. Een rustpunt in een druk verstedelijkt gebied tussen appartementen, kantoortorens, tram, bus en de A10. Een gemêleerde buurt van diverse nationaliteiten met zijn eigen kenmerken, thema’s en problematieken. Naast kerkdiensten zet Stichting Hulp in Nood zich in voor sociale activiteiten in de buurt. De gemeente wil het omliggende plein vergroenen en de wederopbouwarchitectuur siert het straatbeeld. Ondanks alle goede initiatieven en een enthousiaste kerkgemeenschap blijkt het toch lastig om de kosten op te brengen om dit jonge rijksmonument in stand te houden. De eigenaar is dringend op zoek naar medegebruikers om de exploitatieopbrengsten te verhogen. Rechurch heeft samen met DOOK Erfgoedwerk, pr architectenburo, Het Buitengewoon Gilde en Bureau Wiegel onderzocht wat de potenties zijn binnen de monumentale waarden. De transformatieruimte is in kaart gebracht, herontwikkelingsprofielen opgesteld en de markt is verkend. Vervolgens zijn drie scenario's geschetst en financieel doorgerekend. Het herbestemmingsonderzoek geeft een goed beeld hoe kerkgemeenschap, kerk en buurt elkaar kunnen versterken.