OLV Geboorte in Berkel en Rodenrijs

Met een menukaart van kansrijke interventies kan de parochie Christus Koning zelf de toekomst van hun kerkcomplex samenstellen.

Herontwikkelingsonderzoek

Herontwikkelingsonderzoek

In opdracht van Provincie Zuid-Holland is in een herontwikkelingsonderzoek geïnventariseerd welke mogelijkheden van toekomstig gebruik er zijn voor de ‘bijruimten’ en het complex van de Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk te Berkel en Rodenrijs.

Dook Erfgoedwerk heeft de cultuurhistorische verkenning verzorgd met waardenstelling en transformatieruimte. Op basis daarvan heeft Rechurch herontwikkelingsprofielen van de verschillende gebouwen opgezet en het marktonderzoek voor nieuwe functies en gebruikers verricht. Vervolgens zijn drie scenario’s financieel doorgerekend.

Met de aangeboden menukaart van interventies kan de parochie Christus Koning verder denken over ontwikkeling van het kerkcomplex.