Zes RK kerken in Leiden en één kapel

Voor de HH Petrus en Paulusparochie van Leiden deed Rechurch een herbestemmingsonderzoek, dat uitmondde in een kerkenvisie voor 7 gebouwen van de parochie.

Kerkenvisie

Herbestemmingsonderzoek en kerkenvisie

De HH Petrus en Paulusparochie van Leiden e.o. is zich bewust van kerk zijn in de toekomst. Voor hun 6 Rooms-katholieke kerken en de begraafplaatskapel in de stad Leiden  wilden zij onderzoeken wat de mogelijkheden van de kerkgebouwen zijn. Welke kerken zijn het meest geschikt om parochiële activiteiten voor te zetten? Welke gebouwen lenen zich voor herbestemming?

Rechurch heeft in samenwerking met BAB (Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken) een uitgebreide onderzoeksmethode opgezet om  de gebouwen onderling te kunnen vergelijken. Gebruiksmogelijkheden, gebouwopzet en omgevingsfactoren maken duidelijk hoe de kerken ten opzichte van elkaar staan. 

Marktonderzoek, vlekkenplannen, transformatieruimte en herbestemmingsprofielen geven inzicht in de potenties van alle 7 monumentale of karakteristieke gebouwen in een nieuwe functie. Met dit herbestemmingsonderzoek kan de parochie haar eigen RK kerkenvisie voor Leiden verder in kaart gebracht.